Řízení rizik produkce

Máme zavedený systém řízení rizik pro identifikaci a hodnocení rizik pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí a pro hodnocení rizik spojených s novými produkty, procesy a souvisejícími činnostmi.

Stará se o to vyškolený tým HSEQ. Proces zahrnuje přezkoumání bezpečnostního listu materiálu, identifikaci potenciálních rizik pro zdraví a bezpečnost, možných dopadů na životní prostředí a otázek souvisejících s bezpečností. Tým HSEQ bere v úvahu platná pravidla a předpisy.