Společnost

Česká pobočka společnosti ED&F MAN LIQUID PRODUCTS byla založena v roce 2001, a zasloužila se o to, aby se začala dostávat krmná řepná melasa snáze k českým chovatelům skotu.

Naše zkušenosti s tekutými výrobky nás vedly k neustálému zvyšování našich obchodních aktivit v průběhu času.

Začali jsme s tekutým krmivářským odvětvím a pak jsme se rozvinuli do dalších odvětví, jako je krmivářský průmysl a ekologické produkty.

Blízký vztah se zákazníky a technologické inovace jsou pro nás dvěma klíčovými aspekty.

Jsme přítomni ve všech krajích, abychom vám mohli poskytovat inovace a kvalitu.

Naše dva výrobní závody se nacházejí v Dašicích a Chropyni.

Kontaktujte nás, abyste se dozvěděli více o našich produktech a nejvhodnějších řešeních pro vaše podnikání.