Úvod

Bezpečné, vysoce kvalitní produkty jsou pro vaše podnikání životně důležité. Proto vybíráme pouze dodavatele, kteří splňují naše standardy, a pravidelně je auditujeme.

Řídíme celý dodavatelský řetězec pomocí přísně kontrolovaných logistických a kontrolních postupů kvality, které sledují bezpečnost výrobků na každém kroku.

Mezi požadavky, které splňujeme patří:

ISO 9001 : 2008

GMP+ B3

GMP+ B1 v případě výrobny v Dašicích

CZ–BIO–001

Řízení rizik produkce

Máme zavedený systém řízení rizik pro identifikaci a hodnocení rizik pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí a pro hodnocení rizik spojených s novými produkty, procesy a souvisejícími činnostmi.

Stará se o to vyškolený tým HSEQ. Proces zahrnuje přezkoumání bezpečnostního listu materiálu, identifikaci potenciálních rizik pro zdraví a bezpečnost, možných dopadů na životní prostředí a otázek souvisejících s bezpečností. Tým HSEQ bere v úvahu platná pravidla a předpisy.

Normy odvětví